Lista ogłoszeń na usługi społeczne

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/198/16 Kompleksowa obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie