Lista ogłoszeń na usługi społeczne

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.25.2018 Usługa ochrony obiektów, osób i mienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
DZP.262.53.2017 Usługa ochrony obiektów, osób i mienia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
DZP/270/198/16 Kompleksowa obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie