Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.107.2018 Dostawa radiofarmaceutyków oraz FDG – 6 pakietów.
DZP.262.108.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 52 pakiety
DZP.262.105.2018 Dostawa preparatów i sprzętu do prowadzenia żywienia dojelitowego w warunkach domowych wraz z transportem do miejsca zamieszkania.
DZP.262.103.2018 Dostawa materiałów szewnych - 2 pakiety
DZP.262.101.2018 Dostawa produktu leczniczego - Ibrutinibum.
DZP.262.102.2018 Dostawa produktu leczniczego - Eltrombopagum.
DZP.262.100.2018 Dostawa probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań i akcesoria laboratoryjne
DZP.262.93.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 14 pakietów Zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.98.2018 Usługi transportu sanitarnego karetką „S”
DZP.262.99.2018 Dostawa produktu leczniczego.

Strony