Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.92.2017 Dostawa protez oraz cewników balonowych do kontrapulsacji – 6 pakietów
DZP.262.100.2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, drenów, obłożeń oraz serwet - 5 pakietów.
DZP.262.98.2017 Dostawa igieł do biopsji - 2 pakiety
DZP.262.101.2017 Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą cytometru przepływowego wyposażonego w trzy lasery
DZP.262.103.2017 Dostawa produktów leczniczych 24 pakiety
DZP.262.88.2017 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 67 pakietów
DZP.262.93.2017 Dostawa produktów leczniczych - 3 pakiety
DZP.262.96.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych - 13 pakietów
DZP.262.95.2017 Dostawa osprzętu do komory spirometrycznej oraz drobnego sprzętu medycznego - 4 pakiety.
DZP.262.83.2017 Dostawa wierteł i frezów do specjalistycznych wiertarek szybkoobrotowych - 3 pakiety.

Strony