Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.64.2018 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanych w SPCSK – 2 pakiety.
DZP.262.68.2018 Dostawa wyrobów diagnostycznych - 2 pakiety
DZP.262.59.2018 Dostawa obłożeń do kraniotomii oraz koszul przedoperacyjnych – 2 pakiety
DZP.262.72.2018 Dostawa zestawu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą urządzeń.
DZP.262.66.2018 Dostawa produktów leczniczych 23 pakiety
DZP.262.70.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 3 pakiety
DZP.262.65.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - 5 pakietów
DZP.262.75.2018 Dostawa worków foliowych
DZP.262.61.2018 Remont i adaptacja pomieszczeń SPCSK w latach 2018/2019.
DZP.262.60.2018 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SPCSK oraz usługi pogotowia dźwigowego

Strony