Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.26.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego - Aparat RTG wraz z ramieniem C plus stacja diagnostyczna
RejZamPub/80/2018 Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla SPDSK w Warszawie Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
DZP.262.144.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz papierów rejestracyjnych – 18 pakietów.
DZP.262.25.2019 Dostawa produktu leczniczego - Blinatumomab
DZP.262.08.2019 Dostawa Generatora Ge/Ga wraz z eluentem do Generatora Ge/Ga
DZP.262.09.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli - 5 części
DZP.262.15.2019 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych na potrzeby Stacji Dializ w podziale na 2 części
RejZamPub/79/2018 Dostawa rękawiczek medycznych dla SPDSK Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
DZP.262.13.2019 Dostawa świeżego drobiu Termin składania ofert 04.04.2019 r. do godz. 12:00
DZP.262.14.2019 Dostawa nabiału Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 08.04.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert 08.04.2019 r. o godz. 12:30

Strony