Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.109.2017 Dostawa sprzętu laparoskopowego wraz z dzierżawą generatora – 5 pakietów
DZP.262.122.2017 Dostawa klejów chirurgicznych - 8 pakietów
DZP.262.129.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego Przesunięcie terminu składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert
DZP.262.128.2017 Dostawa produktów leczniczych - 5 pakietów
DZP.262.99.2017 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem oraz specjalistycznego sprzętu kardiologicznego – 7 pakietów
DZP.262.112.2017 Dostawa bielizny szpitalnej jednorazowego użytku oraz specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 9 pakietów.
DZP.262.118.2017 Dostawa produktów leczniczych 54 pakiety
DZP.262.91.2017 Remont pomieszczeń piwnic bloku B i D
DZP.262.114.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora – 2 pakiety
DZP.262.97.2017 Dostawa elektrod podtwardówkowych

Strony