Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.85.2018 Dostawa produktu leczniczego - Ibrutinibum
DZP.262.67.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu – 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.78.2018 Dostawa zestawów do dializy domowej CADO i ADO – 3 pakiety.
DZP.262.83.2018 Dostawa worków foliowych.
DZP.262.64.2018 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanych w SPCSK – 2 pakiety.
DZP.262.68.2018 Dostawa wyrobów diagnostycznych - 2 pakiety
DZP.262.59.2018 Dostawa obłożeń do kraniotomii oraz koszul przedoperacyjnych – 2 pakiety
DZP.262.72.2018 Dostawa zestawu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą urządzeń.
DZP.262.66.2018 Dostawa produktów leczniczych 23 pakiety
DZP.262.70.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 3 pakiety

Strony