Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.133.2018 Dostawa produktów leczniczych 5 pakietów
DZP.262.136.2018 Dostawa serwet sterylnych, ustników papierowych, fartuchów chirurgicznych, rurek tracheotomijnych, torebek na płyny, filtrów przeciwbakteryjnych oraz materiałów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów – 10 pakietów
DZP.262.130.2018 Dostawa klejów chirurgicznych - 5 pakietów
DZP.262.134.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych – 17 pakietów
DZP.262.142.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5 pakietów
DZP.262.132.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.121.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 16 pakietów.
DZP.262.131.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 11 pakietów
DZP.262.114.2018 Dostawa sprzętu medycznego - 10 pakietów
DZP.262.125.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego, sprzętu endoskopowego i zestawów do punkcji jamy opłucnej – 8 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony