Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.67.2017 Usługa serwisowa aparatury do dializ - 2 pakiety
DZP.262.77.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 6 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.75.2017 Dostawa łat filcowych, specjalistycznego drobnego sprzętu kardiochirurgicznego oraz drenów - 4 pakiety
DZP.262.73.2017 Dostawa środków do dezynfekcji: skóry rąk, powierzchni medycznych, sprzętu medycznego oraz narzędzi - 9 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.68.2017 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z transportem załadunkiem i rozładunkiem i wynajmem bielizny dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego.
DZP.262.76.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SP CSK oraz usługi pogotowia dźwigowego
DZP.262.69.2017 Dostawa osprzętu do aspiratora ultradźwiękowego wraz z dzierżawą urządzenia oraz osprzętu do noża wodnego – 2 pakiety. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.74.2017 Dostawa produktu leczniczego PERSANTIN
DZP.262.42.2017 Dostawa sprzętu endoskopowego oraz specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 2 pakiety Ze względu na nienaprawialny błąd w ogłoszeniu o zamówieniu w dniu 12.04.2017 r. zostało wysłane nowe ogłoszenie o zamówieniu Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.57.2017 Dostawa wyrobów medycznych - 2 pakiety

Strony