Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.56.2019 Dostawa i montaż sprzętu oraz mebli w podziale na 4 części Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.12.2019 Dostawa procesorów mowy/dźwięku i implantów ślimakowych https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.65.2019 Dzierżawa aparatu do wykonywania badań urodynamicznych wraz ze sprzętem jednorazowego użytku zabezpieczającym wykonanie 480 badań przez okres 12 miesięcy
DZP.262.35.2019 Dostawa drukarek do pracowni histopatologicznej Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 06.06.2019
DZP.262.49.2019 Dostawa produktów leczniczych Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.06.2019 Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych w podziale na 29 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.60.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: sprzęt komputerowy i sprzęt serwerowy Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP.262.47.2019 Dzierżawa aparatu do wykonywania badań urodynamicznych wraz ze sprzętem jednorazowego użytku zabezpieczającym wykonanie 480 badań przez okres 12 miesięcy
DZP.262.38.2019 Dostawa wysokospecjalistycznych produktów do zabiegów kardiologii inwazyjnej w obrębie łożyska płucnego oraz wieńcowego w podziale na 4 części Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty
DZP.262.41.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w podziale na 7 części

Strony