Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.03.2019 Dostawa produktu leczniczego - Nusinersenum
DZP.262.137.2018 Dostawa produktów leczniczych 112 pakietów
DZP.262.01.2019 Dostawa stent-graftów - 4 pakiety
DZP.262.139.2018 Dostawa siatek przepuklinowych, materiałów hemostatycznych, materiałów opatrunkowych – 23 pakiety
DZP.262.172.2018 Dostawa klipsów typu YASARGIL, zestawów do hemofiltracji dla dorosłych oraz sprzętu laparoskopowego– 5 pakietów.
DZP.262.173.2018 Dostawa stymulatora rdzenia kręgowego wraz z programatorem
DZP.262.166.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego - 2 pakiety
DZP.262.170.2018 Dostawa środków do mycia powierzchni w SPCSK Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.165.2018 Dostawa produktu leczniczego Glecaprevirum + Pibrentasvirum
DZP.262.164.2018 Dostawa dysków SSD do macierzy Fujitsu Eternus DX90 S2 posiadanych przez Zamawiającego.

Strony