Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.43.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w zakresie: sprzęt komputerowy, zestawy do analizy obrazów DICOM wraz z licencjami, oprogramowanie do zaawansowanej analizy ilościowej tomografii komputerowych, integracja z PACS Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP.262.69.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.70.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.66.2019 Dostawa specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w podziale na 4 części Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
DZP.262.95.2019 Unowocześnienie połączeń sieciowych, obrazu video z bronchoskopii i torakoskopii Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP/2262.18.2019 Dostawa albumin, immunoglobulin specjalistycznych oraz ludzkich normalnych do leczenia wtórnych niedoborów odporności, odrzutów przeszczepów, chorób o podłożu immunologicznym w podziale na 14 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.90.2019 Dostawa produktów leczniczych z programu lekowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) w podziale na 4 części wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.100.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy Unieważnienie postępowania
DZP.262.68.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny Unieważnienie postępowania
DZP.262.37.2019 Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych Wybór najkorzystniejszej oferty

Strony