Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.79.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz dzierżawa generatora do cięcia i koagulacji – 12 pakietów
DZP.262.87.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 14 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.94.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego wraz z dzierżawą aparatów do terapii nerkozastępczej – 5 pakietów
DZP.262.80.2018 Dostawa wyrobów medycznych - 2 pakiety
DZP.262.86.2018 Dostawa produktów leczniczych - 2 pakiety.
DZP.262.73.2018 Dostawa produktów leczniczych - 18 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.85.2018 Dostawa produktu leczniczego - Ibrutinibum
DZP.262.67.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu – 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.78.2018 Dostawa zestawów do dializy domowej CADO i ADO – 3 pakiety.
DZP.262.83.2018 Dostawa worków foliowych.

Strony