Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.41.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w podziale na 7 części
DZP/80/IJ/2018 Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem:http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1633
DZP.262.45.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy immunoglobulin. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.46.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny Modyfikacja, zmiana terminu składania ofert na dzień 29.05.2019 r. godz. 9:00
DZP.262.34.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy immunoglobulin w podziale na 2 części. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP/100/KT/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego do dializ Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1651
DZP.262.04.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego – 6 pakietów
DZP.262.44.2019 Dostawa produktu leczniczego - Nusinersenum
DZP.262.02.2019 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 91 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZP.262.27.2019 Dostawa ręczników oraz papieru toaletowego

Strony