Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.91.2018 Dostawa produktów leczniczych 7 pakietów
DZP.262.95.2018 Dostawa produktu leczniczego - Sofosbuvirum + Velpatasvirum.
DZP.262.92.2018 Dostawa elektrod do neuromonitoringu wraz z dzierżawą urządzenia
DZP.262.79.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz dzierżawa generatora do cięcia i koagulacji – 12 pakietów
DZP.262.87.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 14 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.94.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego wraz z dzierżawą aparatów do terapii nerkozastępczej – 5 pakietów
DZP.262.80.2018 Dostawa wyrobów medycznych - 2 pakiety
DZP.262.88.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 3 pakiety
DZP.262.86.2018 Dostawa produktów leczniczych - 2 pakiety.
DZP.262.73.2018 Dostawa produktów leczniczych - 18 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony