Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.84.2017 Dostawa protez naczyniowych i łat do rekonstrukcji wewnątrzsercowych i naczyniowych - 4 pakiety
DZP.262.85.2017 Dostawa produktów leczniczych 30 pakietów
DZP.262.89.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SPCSK oraz usługi pogotowia dźwigowego Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.82.2017 Dostawa protez ruchomych kręgosłupa, klatek międzytrzonowych oraz implantów międzytrzonowych – 4 pakiety.
DZP.262.79.2017 Usługa całodobowego utrzymania czystości
DZP.262.80.2017 Dostawa immunoglobulin - 2 pakiety
DZP.262.81.2017 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem – 4 pakiety
DZP.262.71.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz rękawic diagnostycznych – 9 pakietów
DZP.262.63.2017 Dostawa płytek nosowych, wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu, czepków, serwet oraz obłożeń - 6 pakietów.
DZP.262.78.2017 Dostawa immunoglobuliny

Strony