Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.15.2019 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych na potrzeby Stacji Dializ w podziale na 2 części
RejZamPub/79/2018 Dostawa rękawiczek medycznych dla SPDSK Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
DZP.262.13.2019 Dostawa świeżego drobiu Termin składania ofert 04.04.2019 r. do godz. 12:00
DZP.262.14.2019 Dostawa nabiału Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 08.04.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert 08.04.2019 r. o godz. 12:30
DZP.262.174.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów
DZP.262.138.2018 Dostawa materiałów szewnych - 4 pakiety
REJZAMPUB/71/2018 Dostawa strzykawek 3-częściowych kompatybilnych z pompami Alaris Wcześniejsze informacje odnośnie postępowania na stronie: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html?start=11
DZP.262.167.2018 Dostawa i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek. Postępowanie unieważnione
DZP.262.05.2019 Dostawa produktów leczniczych i sprzętu do dializy otrzewnowej ADO, CADO i dializy ostrej
REJZAMPUB/84/2018 Dostawa produktów leczniczych dla SPDSK w Warszawie Wcześniejsze informacje odnośnie postępowania na stronie: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html

Strony