Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.149.2018 Dostawa wierteł i frezów - 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.152.2018 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem oraz drobnego sprzętu kardiologicznego – 10 pakietów
DZP.262.153.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 182 pakiety
DZP.262.154.2018 Dostawa drobnego sprzętu kardiologicznego, zestawów do drenażu, systemów do zamykania mostka, oksygenatorów wraz z osprzętem, strzyżarek oraz sprzętu endoskopowego i radiologicznego – 10 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.150.2018 Dostawa artykułów biurowych
DZP.262.151.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych Zmiana terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert.
DZP.262.127.2018 Dostawa druków medycznych, etykiet na worki z odpadami medycznymi oraz etykiet na kroplówki z lekami cytotoksycznymi - 3 pakiety
DZP.262.148.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych – 15 pakietów Zmiana terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert.
DZP.262.119.2018 Usługa naprawy sprzętu do diagnostyki endoskopowej firmy Olympus Zmiana terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert
DZP.262.145.2018 Remont Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii wraz z przebudową pomieszczeń Apteki Szpitalnej na pracownię leków cytostatycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony