Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.120.2018 Dostawa produktów leczniczych - 8 pakietów
DZP.262.118.2018 Dostawa osprzętu do systemu Carto
DZP.262.115.2018 Dostawa obłożeń jednorazowych do zabiegów kardiochirurgicznych typu by-pass oraz implantów chirurgicznych - 3 pakiety.
DZP.262.116.2018 Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej na pracownię leków cytostatycznych. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.109.2018 Dostawa kleju tkankowego i środków do stosowania w automatycznych myjniach endoskopowych – 3 pakiety.
DZP.262.111.2018 Dostawa zestawów do nefrostomii oraz neuroradiologicznego sprzętu specjalistycznego do embolizacji tętniaków mózgu – 2 pakiety.
DZP.262.104.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego, specjalistycznego sprzętu kardiologicznego i narzędzi chirurgicznych - 19 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.106.2018 Dostawa artykułów medycznych, opasek do rurek tracheostomijnych i bielizny szpitalnej - 5 pakietów
DZP.262.107.2018 Dostawa radiofarmaceutyków oraz FDG – 6 pakietów.
DZP.262.108.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 52 pakiety

Strony