Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.190.2017 Dostawa wkładów do pompy centryfugalnej oraz zastawek serca - 2 pakiety
DZP.262.182.2017 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów automatycznych
DZP.262.193.2017 Dostawa produktów leczniczych - 2 pakiety
DZP.262.188.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego
DZP.262.191.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów.
DZP.262.192.2017 Dostawa produktu leczniczego
DZP.262.194.2017 Dostawa produktu leczniczego
DZP.262.189.2017 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 141 pakietów
DZP.262.185.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzenia - 6 pakietów
DZP.262.187.2017 Dostawa produktów leczniczych

Strony