Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.102.2018 Dostawa produktu leczniczego - Eltrombopagum.
DZP.262.100.2018 Dostawa probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań i akcesoria laboratoryjne
DZP.262.93.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 14 pakietów Zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.98.2018 Usługi transportu sanitarnego karetką „S”
DZP.262.99.2018 Dostawa produktu leczniczego.
DZP.262.82.2018 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej – 6 pakietów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia – programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.97.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 2 pakiety
DZP.262.74.2018 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, ciała pacjenta przed zabiegami, oczyszczania i nawilżania ran oraz mycia i dezynfekcji powierzchni szpitalnych, kaczek, basenów i endoskopów – 13 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.91.2018 Dostawa produktów leczniczych 7 pakietów
DZP.262.95.2018 Dostawa produktu leczniczego - Sofosbuvirum + Velpatasvirum.

Strony