Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.103.2017 Dostawa produktów leczniczych 24 pakiety
DZP.262.88.2017 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 67 pakietów
DZP.262.93.2017 Dostawa produktów leczniczych - 3 pakiety
DZP.262.94.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 8 pakietów.
DZP.262.96.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych - 13 pakietów
DZP.262.95.2017 Dostawa osprzętu do komory spirometrycznej oraz drobnego sprzętu medycznego - 4 pakiety.
DZP.262.83.2017 Dostawa wierteł i frezów do specjalistycznych wiertarek szybkoobrotowych - 3 pakiety.
DZP.262.86.2017 Usługa znakowania radiofarmaceutyków oraz dostawa zestawu pomocniczego do znakowania - 2 pakiety
DZP.262.87.2017 Dostawa sprzętu medycznego do dializ - 3 pakiety
DZP.262.90.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz kaniul dotętniczych - 3 pakiety

Strony