Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.04.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego – 6 pakietów
DZP.262.44.2019 Dostawa produktu leczniczego - Nusinersenum
DZP.262.02.2019 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 91 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZP.262.27.2019 Dostawa ręczników oraz papieru toaletowego
DZP.262.26.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego - Aparat RTG wraz z ramieniem C plus stacja diagnostyczna
RejZamPub/80/2018 Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla SPDSK w Warszawie Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
DZP.262.144.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz papierów rejestracyjnych – 18 pakietów.
DZP.262.25.2019 Dostawa produktu leczniczego - Blinatumomab
DZP.262.08.2019 Dostawa Generatora Ge/Ga wraz z eluentem do Generatora Ge/Ga
DZP.262.09.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli - 5 części

Strony