Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.203.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiochirurgicznego -5 pakietów
DZP.262.197.2017 Dostawa produktów leczniczych 33 pakiety.
DZP.262.196.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz bielizny szpitalnej 1x użytku – 10 pakietów
DZP.262.202.2017 Dostawa produktów leczniczych - 13 pakietów
DZP.262.198.2017 Dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz etykiet - 2 pakiety
DZP.262.195.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 4 pakiety. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.201.2017 Dostawa produktu leczniczego
DZP.262.199.2017 Dostawa aparatów do dializ – 8 szt.
DZP.262.200.2017 Dostawa wyposażenia Zakładu Rehabilitacji – 8 pakietów.
DZP.262.181.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą automatycznej stacji roboczej Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony