Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.144.2017 Dostawa pasków do oznaczeń testowych moczu wraz z dzierżawą analizatora
DZP.262.149.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora
DZP.262.141.2017 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dedykowanego do zabiegów ablacji z wykorzystaniem systemu Ensite Precision
DZP.262.146.2017 Dostawa produktów leczniczych 4 pakiety
DZP.262.145.2017 Dostawa gazów medycznych i technicznych - 8 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.138.2017 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zespołu urządzeń do wykonywania oznaczeń
DZP.262.139.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych – 8 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.142.2017 Dostawa produktów leczniczych 12 pakietów
DZP.262.140.2017 Dostawa produktów leczniczych 26 pakietów
DZP.262.126.2017 Dostawa wyrobów diagnostycznych oraz odczynników laboratoryjnych - 6 pakietów

Strony