Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.138.2018 Dostawa materiałów szewnych - 4 pakiety
REJZAMPUB/71/2018 Dostawa strzykawek 3-częściowych kompatybilnych z pompami Alaris Wcześniejsze informacje odnośnie postępowania na stronie: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html?start=11
DZP.262.167.2018 Dostawa i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek. Postępowanie unieważnione
DZP.262.05.2019 Dostawa produktów leczniczych i sprzętu do dializy otrzewnowej ADO, CADO i dializy ostrej
REJZAMPUB/84/2018 Dostawa produktów leczniczych dla SPDSK w Warszawie Wcześniejsze informacje odnośnie postępowania na stronie: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
DZP.262.03.2019 Dostawa produktu leczniczego - Nusinersenum
DZP.262.137.2018 Dostawa produktów leczniczych 112 pakietów
DZP.262.01.2019 Dostawa stent-graftów - 4 pakiety
DZP.262.139.2018 Dostawa siatek przepuklinowych, materiałów hemostatycznych, materiałów opatrunkowych – 23 pakiety
DZP.262.172.2018 Dostawa klipsów typu YASARGIL, zestawów do hemofiltracji dla dorosłych oraz sprzętu laparoskopowego– 5 pakietów.

Strony