Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.06.2019 Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych w podziale na 29 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.60.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: sprzęt komputerowy i sprzęt serwerowy Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP.262.47.2019 Dzierżawa aparatu do wykonywania badań urodynamicznych wraz ze sprzętem jednorazowego użytku zabezpieczającym wykonanie 480 badań przez okres 12 miesięcy
DZP.262.38.2019 Dostawa wysokospecjalistycznych produktów do zabiegów kardiologii inwazyjnej w obrębie łożyska płucnego oraz wieńcowego w podziale na 4 części Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty
DZP.262.41.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w podziale na 7 części
DZP/80/IJ/2018 Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem:http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1633
DZP.262.45.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy immunoglobulin. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.46.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny Modyfikacja, zmiana terminu składania ofert na dzień 29.05.2019 r. godz. 9:00
DZP.262.34.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy immunoglobulin w podziale na 2 części. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP/100/KT/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego do dializ Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1651

Strony