Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.121.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Unieważnienie postępowania
DZP.262.32.2019 Dostawa przypraw, dodatków i artykułów sypkich Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.133.2019 Dostawa produktów leczniczych: Piperacillinum + Tazobactamum, Meropenemum, Paramagnetyczny środek kontrastowy do badań rezonansu magnetycznego. Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.144.2019 Dostawa i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego w zakresie mikrobiologii i epidemiologii Rozstrzygnięcie postępowania
DZP.262.135.2019 Dostawa produktów leczniczych Clindamycinum oraz Basiliximab Unieważnienie postępowania
DZP.262.29.2019 Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.30.2019 Dostawa wędlin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.31.2019 Dostawa pieczywa świeżego Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.141.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy
DZP.262.73.2019 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z akcesoriami, w podziale na 3 części

Strony