Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.150.2017 Dostawa sprzętu do tlenoterapii, prowadników diagnostycznych do koronarografii, pojemników transferowych, osprzętu do komory spirometrycznej oraz drobnego sprzętu medycznego – 13 pakietów.
DZP.262.155.2017 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem – 5 pakietów.
DZP.262.157.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - 10 pakietów
DZP.262.158.2017 Dostawa pomp baklofenowych
DZP.262.121.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego - 7 pakietów
DZP.262.154.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego
DZP.262.152.2017 Wymiana sieci cieplnej wysokich parametrów w SP CSK
DZP.262.151.2017 Dostawa immunoglobulin - 3 pakiety
DZP.262.147.2017 Dostawa rękawiczek chirurgicznych, kaniul, zestawów do nebulizacji, wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu, cewników oraz sprzętu endoskopowego – 7 pakietów
DZP.262.143.2017 Dostawa dozowników tlenowych i regulatorów ssania Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony