Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/56/16 Dostawa produktów leczniczych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
DZP/270/17/16 Dzierżawa aparatu Genius 90 wraz z dostawą osprzętu oraz dostawa linii i koncentratów do dializ - 4 pakiety zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony