Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/2262.18.2019 Dostawa albumin, immunoglobulin specjalistycznych oraz ludzkich normalnych do leczenia wtórnych niedoborów odporności, odrzutów przeszczepów, chorób o podłożu immunologicznym w podziale na 14 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.90.2019 Dostawa produktów leczniczych z programu lekowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) w podziale na 4 części wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.100.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy Unieważnienie postępowania
DZP.262.68.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny Unieważnienie postępowania
DZP.262.37.2019 Dostawa artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.56.2019 Dostawa i montaż sprzętu oraz mebli w podziale na 4 części Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.12.2019 Dostawa procesorów mowy/dźwięku i implantów ślimakowych https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.65.2019 Dzierżawa aparatu do wykonywania badań urodynamicznych wraz ze sprzętem jednorazowego użytku zabezpieczającym wykonanie 480 badań przez okres 12 miesięcy
DZP.262.35.2019 Dostawa drukarek do pracowni histopatologicznej Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 06.06.2019
DZP.262.49.2019 Dostawa produktów leczniczych Zawiadomienie o wynikach postępowania

Strony