Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.30.2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych
DZP.262.14.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 30 pakietów
DZP.262.20.2018 Dostawa płynu do kardioplegii i przechowywania narządów oraz statycznego płynu do perfuzji i przechowywania narządów - 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.16.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów.
DZP.262.24.2018 Dostawa produktów leczniczych - 2 pakiety
DZP.262.21.2018 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznej stacji roboczej do izolacji kwasów nukleinowych,amplifikatora PCR z detekcją w czasie rzeczywistym
DZP.262.23.2018 Usługi transportu sanitarnego dla SP CSK – 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.19.2018 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego wraz z wykonaniem robót modernizacyjnych
DZP.262.07.2018 Świadczenie usług kompleksowej sterylizacji na potrzeby SPCSK i SPDSK w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń.
DZP.262.11.2018 Dostawa pincet bipolarnych, kabla do pincet, osłon na głowicę USG, retraktorów do ran chirurgicznych oraz masek do tlenoterapii - 4 pakiety. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony