Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.125.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego, sprzętu endoskopowego i zestawów do punkcji jamy opłucnej – 8 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.135.2018 Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej celem poprawy jakości świadczeń w zakresie przeszczepiania narządów oraz remonty pomieszczeń w SPCSK – 2 pakiety.
DZP.262.129.2018 Dostawa produktów leczniczych - 2 pakiety
DZP.262.128.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - 4 pakiety
DZP.262.126.2018 Dostawa protezy ubytku kości czaszki projektowanej na indywidualne zamówienie Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.113.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora - 9 pakietów Zmiana nazwy przedmiotu zamówienia, Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.117.2018 Dostawa zacisków naczyniowych, kolagenowych matryc do odbudowy opony mózgowej, drobnego sprzętu medycznego, protezek do wszczepów wewnątrzusznych oraz osprzętu do neuronawigacji – 18 pakietów
DZP.262.81.2018 Dostawa przetworników do pomiaru ciśnienia wraz z osprzętem
DZP.262.120.2018 Dostawa produktów leczniczych - 8 pakietów
DZP.262.118.2018 Dostawa osprzętu do systemu Carto

Strony