Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.159.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych - 5 pakietów
DZP.262.167.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego – 2 pakiety.
DZP.262.170.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego
DZP.262.161.2017 Dostawa sprzętu endoskopowego – 10 pakietów
DZP.262.166.2017 Remont sal dydaktycznych
DZP.262.160.2017 Dostawa protez naczyniowych- 2 pakiety.
DZP.262.164.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia – programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
DZP.262.162.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego
DZP.262.156.2017 Dostawa zestawów do dializy domowej CADO i ADO.
DZP.262.153.2017 Dostawa zestawów opatrunkowych operacyjnych i zabiegowych oraz pakietów opatrunkowych - 7 pakietów

Strony