Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/114/16 Dostawa produktów leczniczych - 4 pakiety
DZP/270/90/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego -13 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/112/16 Dostawa zestawów do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca
DZP/270/105/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 71 pakietów
DZP/270/102/16 usługa serwisowa – automatyka drzwiowa drzwi przesuwnych i uchylnych z wyposażeniem – Blok Operacyjny, Oddziały SP CSK
DZP/270/94/16 Dostawa sprzętu medycznego- 3 pakiety
DZP/270/103/16 Dostawa produktów leczniczych- 4 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium.
DZP/270/95/16 Dostawa elektrod do systemu CARTO - 2 pakiety
DZP/270/93/16 Dostawa zestawów do nakłucia naczyń oraz stentów - 3 pakiety
DZP/270/96/16 Dostawa produktów leczniczych 15 pakietów

Strony