Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/39/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 6 pakietów
DZP/270/49/16 Dostawa produktów leczniczych 20 pakietów
DZP/270/20/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego – 4 pakiety
DZP/270/25/16 Modernizacja i rozbudowa Oddziału Hepatologii jako zaplecza internistyczno hepatologicznego dla pacjentów przed i po zabiegach transplantacyjnych Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/43/16 Dostawa produktów leczniczych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
DZP/270/50/16 Dostawa pomp baklofenowych wraz z zestawami do uzupełniania leku
DZP/270/37/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 97 pakietów

Strony