Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/103/16 Dostawa produktów leczniczych- 4 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium.
DZP/270/95/16 Dostawa elektrod do systemu CARTO - 2 pakiety
DZP/270/93/16 Dostawa zestawów do nakłucia naczyń oraz stentów - 3 pakiety
DZP/270/96/16 Dostawa produktów leczniczych 15 pakietów
DZP/270/86/16 Dostawa Specjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego, kanek Yankauer, drenów Redona - 3 pakiety
DZP/270/88/16 Dostawa produktu leczniczego MYRIN
DZP/270/89/16 Usługa serwisowa aparatury do diagnostyki obrazowej – aparaty RTG, USG – 7 pakietów
DZP/270/75/16 Dostawa sprzętu endoskopowego- 2 pakiety
DZP/270/87/16 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK
DZP/270/80/16 Dostawa zestawów do fotoforezy

Strony