Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.59.2017 Dostawa stabilizatorów serca, elektrod do zewnętrznej defibrylacji i zestawów do drenażu opłucnej i śródpiersia - 3 pakiety
DZP.262.60.2017 Dostawa produktów leczniczych (insulina) - 26 pakietów
DZP.262.39.2017 Dzierżawa aparatu do monitorowania czynności nerwów wraz z sukcesywnymi dostawami materiałów zużywalnych
DZP.262.54.2017 Dostawa produktów leczniczych 47 pakietów
DZP.262.61.2017 Dostawa pomp insulinowych - 2 pakiety
DZP.262.64.2017 Dostawa artykułów biurowych
DZP.262.51.2017 Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego do SPCSK
DZP.262.52.2017 Dostawa filtrów powietrza do urządzeń wentylacyjnych - 2 pakiety
DZP.262.58.2017 Dostawa sprzętu laparoskopowego
DZP.262.49.2017 Dostawa produktów leczniczych 16 pakietów

Strony