Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.134.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów - 3 pakiety
DZP.262.137.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia –programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
DZP.262.138.2017 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zespołu urządzeń do wykonywania oznaczeń
DZP.262.139.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych – 8 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.140.2017 Dostawa produktów leczniczych 26 pakietów
DZP.262.14.2017 Dostawa implantów pniowych oraz ślimakowych – 2 pakiety
DZP.262.14.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 30 pakietów
DZP.262.142.2017 Dostawa produktów leczniczych 12 pakietów
DZP.262.143.2017 Dostawa dozowników tlenowych i regulatorów ssania Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.145.2017 Dostawa gazów medycznych i technicznych - 8 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony