Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.115.2018 Dostawa obłożeń jednorazowych do zabiegów kardiochirurgicznych typu by-pass oraz implantów chirurgicznych - 3 pakiety.
DZP.262.116.2018 Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej na pracownię leków cytostatycznych. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.117.2018 Dostawa zacisków naczyniowych, kolagenowych matryc do odbudowy opony mózgowej, drobnego sprzętu medycznego, protezek do wszczepów wewnątrzusznych oraz osprzętu do neuronawigacji – 18 pakietów
DZP.262.118.2017 Dostawa produktów leczniczych 54 pakiety
DZP.262.118.2018 Dostawa osprzętu do systemu Carto
DZP.262.119.2018 Usługa naprawy sprzętu do diagnostyki endoskopowej firmy Olympus Zmiana terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert
DZP.262.120.2018 Dostawa produktów leczniczych - 8 pakietów
DZP.262.121.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego - 7 pakietów
DZP.262.121.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 16 pakietów.
DZP.262.12.2018 Usługi transportu sanitarnego dla SP CSK – 2 pakiety

Strony