Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.119.2017 Dostawa procesorów dźwięku, systemów implantów pniowych oraz protez powieki – 6 pakietów.
DZP.262.132.2017 Dostawa stentów wewnątrzczaszkowych, mikorcewników, prowadników typu Amplatz oraz spiral embolizacyjnych - 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.133.2017 Zakup usługi serwisowej systemu CliniNET oraz modułów posiadanych przez Zamawiającego.
DZP.262.123.2017 Dostawa igieł do trepanobiopsji
DZP.262.127.2017 Dostawa prześcieradeł, rękawic diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów
DZP.262.109.2017 Dostawa sprzętu laparoskopowego wraz z dzierżawą generatora – 5 pakietów
DZP.262.131.2017 Dostawa aparatów do znieczulenia ogólnego - 2 szt. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.122.2017 Dostawa klejów chirurgicznych - 8 pakietów
DZP.262.129.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego Przesunięcie terminu składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert
DZP.262.116.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - 10 pakietów

Strony