Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.183.2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego w ramach realizacji wniosku inwestycyjnego z rezerwy celowej budżetu Państwa w 2017r. oraz z programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.184.2017 Dostawa skanera rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń.
DZP.262.177.2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek dla potrzeb SPCSK.
DZP.262.180.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej – 6 pakietów dla Kliniki Kardiologii, Bloku Operacyjnego sala hybrydowa, Kliniki Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia pn.: Program Profilaktyki i leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.179.2017 Dostawa zestawu MitraClip
DZP.262.163.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiochirurgicznego - 6 pakietów
DZP.262.168.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 4 pakiety
DZP.262.172.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej - 7 pakietów w ramach realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetowych oraz programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia
DZP.262.173.2017 Dostawa skanera rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń.
DZP.262.174.2017 Dostawa myjni dezynfektorów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony