Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.039.2020 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.
DZPUCK.262.023.2020 Dostawa wyrobów medycznych – implantów ortopedycznych do zabiegów operacyjnych urazowych w podziale na części
DZPUCK.262.013.2020 Dostawa żywienia pozajelitowego, mleka i diet dojelitowych oraz akcesoriów do żywienia
DZPUCK.262.014.2020 Dostawa wyrobów medycznych – sprzętu neuroradiologicznego do embolizacji w podziale na części https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12019/details
DZPUCK.262.037.2020 Dostawa wraz z montażem 2 sztuk detektorów w aparatach rtg POLYRAD PREMIUM firmy Radiologia
UCKWUM.262.051.2020 Dostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa środowiska terminalowego
DZPUCK.262.015.2020 Usługi serwisowe aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12002/details
DZPUCK.262.044.2020 Dostawa, wymiana lampy oraz modułu SCMV3 do urządzenia angiograficznego typ Artis zee floor dla Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej
DZPUCK.262.016.2020 Dostawa wyrobów medycznych – stentgraftów i systemu do zamykania miejsc po wkłuciu w podziale na części https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11894/details
DZPUCK.262.038.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK

Strony