Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.130.2018 Dostawa klejów chirurgicznych - 5 pakietów
DZP.262.134.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych – 17 pakietów
DZP.262.137.2018 Dostawa produktów leczniczych 112 pakietów
DZP.262.138.2018 Dostawa materiałów szewnych - 4 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.142.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 5 pakietów
DZP.262.132.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.141.2018 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego
DZP.262.121.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 16 pakietów.
DZP.262.131.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 11 pakietów
DZP.262.114.2018 Dostawa sprzętu medycznego - 10 pakietów

Strony