Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/122/16 Dostawa wyrobów diagnostycznych
DZP/270/123/16 Dostawa sprzętu laparoskopowego, staplerów oraz ładunków do staplerów -4 pakiety
DZP/270/128/16 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych i innych do identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę MALDI-TOF wraz z dzierżawą analizatora
DZP/270/130/16 Dostawa produktów leczniczych - 4 pakiety
DZP/270/131/16 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 4 pakiety
DZP/270/133/16 Dostawa stentów do tętnicy podkolanowej
DZP/270/120/16 Dostawa drutu stalowego chirurgicznego
DZP/270/100/16 Dostawa klipsów, klipsownic i innych wyrobów medycznych – 4 pakiety
DZP/270/126/16 Dostaw specjalistycznego sprzętu kardiologicznego - 2 pakiety
DZP/270/132/16 Dostawa stymulatorów wraz z osprzętem

Strony