Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/67/16 Dostawa materiałów szewnych
DZP/270/63/16 Dostawa kieliszków do leków oraz cewników Foleya - 3 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/65/16 Dostawa produktów leczniczych 10 pakietów
DZP/270/62/16 Dostawa produktów leczniczych 42 pakiety
DZP/270/54/16 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem oraz elektrod wielofunkcyjnych Pro-Padz - 4 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/55/16 Dostawa, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej 3szt.
DZP/270/60/16 Usługa całodobowego utrzymania czystości
DZP/270/59/16 Dostawa sprzętu endoskopowego
DZP/270/45/16 Dostawa folii operacyjnych
DZP/270/53/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego – 5 pakietów

Strony