Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/58/16 Dostawa materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych oraz środków nawilżająco - odkażających - 22 pakiety
DZP/270/78/16 Dostawa zestawów do fotoforezy
DZP/270/81/16 Dostawa produktów leczniczych 39 pakietów
DZP/270/74/16 Usługa serwisu pogwarancyjnego CliniNET oraz modułów posiadanych przez Zamawiającego Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/68/16 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK – 2 pakiety
DZP/270/61/16 Dostawa Generatora Ge/Ga wraz z eluentem do generatora Ge /Ga
DZP/270/64/16 Dostawa kleju tkankowego
DZP/270/67/16 Dostawa materiałów szewnych
DZP/270/63/16 Dostawa kieliszków do leków oraz cewników Foleya - 3 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/65/16 Dostawa produktów leczniczych 10 pakietów

Strony