Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.28.2019 Dostawa warzyw i owoców świeżych, mrożonych i warzyw konserwowych Zawiadomienie o wynikach postępowania w części 3 (Warzywa konserwowe)
DZP.262.31.2019 Dostawa pieczywa świeżego Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.141.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy
DZP.262.73.2019 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z akcesoriami, w podziale na 3 części
DZP.262.80.2019 Dostawa worków do żywienia pozajelitowego w podziale na 10 części Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.126.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy
REJZAMPUB/62/2018 Dostawa materiałów opatrunkowych dla SPDSK w Warszawie
DZP.262.115.2019 UBEZPIECZENIE MIENIA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Postępowanie dostępne pod adresem: http://www.eib.com.pl/ w zakładce przetargi
DZP.262.39.2019 Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK WUM
DZP.262.10.2019 Dostawa opatrunków w podziale na 17 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane

Strony