Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.15.2018 Dostawa elektrod wraz z dzierżawą urządzenia
DZP.262.41.2018 Dostawa radiofarmaceutyków oraz generatora Ge/Ga wraz z eluentem do generatora Ge/Ga - 30 pakietów
DZP.262.44.2018 Dostawa sprzętu medycznego - 7 pakietów
DZP.262.45.2018 Dostawa produktów leczniczych 4 pakiety
DZP.262.18.2018 Dostawa cewników balonowych radiologicznych, zestawów do drenażu przezskórnego oraz specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 3 pakiety
DZP.262.42.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 4 pakiety
DZP.262.38.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego - 9 pakietów
DZP.262.36.2018 Dostawa elektrod do termoablacji i zestawów do nakłucia naczyń – 2 pakiety.
DZP.262.39.2018 Dostawa procesorów dźwięku systemu implantu ślimakowego
DZP.262.22.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Strony