Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.142.2017 Dostawa produktów leczniczych 12 pakietów
DZP.262.140.2017 Dostawa produktów leczniczych 26 pakietów
DZP.262.126.2017 Dostawa wyrobów diagnostycznych oraz odczynników laboratoryjnych - 6 pakietów
DZP.262.134.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów - 3 pakiety
DZP.262.136.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia – programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – 5 pakietów
DZP.262.115.2017 Dostawa wyrobów medycznych, szwów chirurgicznych, taśmy retrakcyjnej - 17 pakietów
DZP.262.125.2017 Dostawa elektrod wielofunkcyjnych Pro-Padz oraz specjalistycznego sprzętu kardiologicznego - 2 pakiety
DZP.262.130.2017 Dzierżawa respiratorów i koncentratorów tlenowych – 2 pakiety
DZP.262.137.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia –programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
DZP.262.113.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitalnej na pracownię leków cytostatycznych” Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony