Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.191.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów.
DZP.262.192.2017 Dostawa produktu leczniczego
DZP.262.194.2017 Dostawa produktu leczniczego
DZP.262.189.2017 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 141 pakietów
DZP.262.185.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzenia - 6 pakietów
DZP.262.187.2017 Dostawa produktów leczniczych
DZP.262.186.2017 Dostawa produktów leczniczych 7 pakietów
DZP.262.178.2017 Dostawa probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań laboratoryjnych i akcesoriów laboratoryjnych Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.176.2017 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 82 pakiety
DZP.262.175.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 17 pakietów

Strony