Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.107.2019 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 2 części - Pazopanibum i Alirocumabum Informacja z otwarcia ofert
DZP.262.108.2019 Dostawa produktów leczniczych - Eltrombopagum Informacja z otwarcia ofert
DZP.262.109.2019 Dostawa produktów leczniczych - Pomalidomidum Informacja z otwarcia ofert
DZP.262.120.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Informacja z otwarcia ofert
DZP.262.122.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Informacja z otwarcia ofert
DZP.262.123.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Informacja z otwarcia ofert
DZP.262.67.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny Informacja z otwarcia ofert
DZP.262.124.2019 Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK WUM
DZP.262.29.2019 Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.30.2019 Dostawa wędlin Zawiadomienie o wynikach postępowania

Strony