Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.172.2018 Dostawa klipsów typu YASARGIL, zestawów do hemofiltracji dla dorosłych oraz sprzętu laparoskopowego– 5 pakietów.
DZP.262.167.2018 Dostawa i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.173.2018 Dostawa stymulatora rdzenia kręgowego wraz z programatorem
DZP.262.166.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego - 2 pakiety
DZP.262.170.2018 Dostawa środków do mycia powierzchni w SPCSK Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.165.2018 Dostawa produktu leczniczego Glecaprevirum + Pibrentasvirum
DZP.262.164.2018 Dostawa dysków SSD do macierzy Fujitsu Eternus DX90 S2 posiadanych przez Zamawiającego.
DZP.262.168.2018 Zakup wyposażenia medycznego – 6 pakietów
DZP.262.156.2018 Dostawa jednorazowych ustników papierowych do spirometru Lungtest, torebek na płyny, papieru do aparatu EKG, igieł iniekcyjnych - 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.160.2018 Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek - 5 pakietów

Strony