Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.156.2018 Dostawa jednorazowych ustników papierowych do spirometru Lungtest, torebek na płyny, papieru do aparatu EKG, igieł iniekcyjnych - 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.158.2018 Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek – 4 pakiety
DZP.262.160.2018 Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek - 5 pakietów
DZP.262.161.2018 Dostawa artykułów higienicznych
DZP.262.149.2018 Dostawa wierteł i frezów - 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.152.2018 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem oraz drobnego sprzętu kardiologicznego – 10 pakietów
DZP.262.153.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 182 pakiety
DZP.262.154.2018 Dostawa drobnego sprzętu kardiologicznego, zestawów do drenażu, systemów do zamykania mostka, oksygenatorów wraz z osprzętem, strzyżarek oraz sprzętu endoskopowego i radiologicznego – 10 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.155.2018 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego – 12 pakietów
DZP.262.150.2018 Dostawa artykułów biurowych

Strony