Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.57.2018 Dostawa stentów radiologicznych, igieł do portów, aparatów do infuzji grawitacyjnej oraz specjalistycznego sprzętu kardiologicznego – 7 pakietów.
DZP.262.58.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych - 3 pakiety
DZP.262.37.2018 Dostawa materiałów szewnych, klipsownicy oraz klipsów – 30 pakietów.
DZP.262.49.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 105 pakietów
DZP.262.50.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego wraz z dzierżawą urządzeń – 4 pakiety
DZP.262.56.2018 Wymiana sieci cieplnej wysokich parametrów w SPCSK, II etap.
DZP.262.40.2018 Dostawa zestawów do cewnikowania żył centralnych oraz bielizny szpitalnej - 3 pakiety
DZP.262.48.2018 Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego do SPCSK.
DZP.262.51.2018 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego wraz z wykonaniem robót modernizacyjnych
DZP.262.43.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 3 pakiety

Strony