Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.100.2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, drenów, obłożeń oraz serwet - 5 pakietów.
DZP.262.101.2017 Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą cytometru przepływowego wyposażonego w trzy lasery
DZP.262.102.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz pojemników transferowych - 4 pakiety
DZP.262.103.2017 Dostawa produktów leczniczych 24 pakiety
DZP.262.104.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 5 pakietów
DZP.262.105.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - 3 pakiety
DZP.262.106.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - 15 pakietów
DZP.262.107.2017 Dostawa staplerów, sprzętu laparoskopowego oraz drobnego sprzętu medycznego - 8 pakietów
DZP.262.108.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 2 pakiety.
DZP.262.109.2017 Dostawa sprzętu laparoskopowego wraz z dzierżawą generatora – 5 pakietów

Strony