Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.01.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 100 pakietów
DZP.262.02.2018 Dostawa produktów leczniczych
DZP.262.03.2018 Dostawa produktu leczniczego
DZP.262.04.2018 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wapna sodowanego do pochłaniaczy dwutlenku węgla do aparatów do znieczulenia oraz środków do dezynfekcji – 6 pakietów
DZP.262.05.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego - 2 pakiety
DZP.262.06.2018 Dostawa fartuchów do przygotowywania cytostatyków, drobnego sprzętu medycznego oraz zestawów do separatora komórkowego – 4 pakiety
DZP.262.07.2018 Świadczenie usług kompleksowej sterylizacji na potrzeby SPCSK i SPDSK w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń.
DZP.262.08.2018 Dostawa stentgraftów - 4 pakiety
DZP.262.09.2018 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych - 14 pakietów
DZP.262.100.2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, drenów, obłożeń oraz serwet - 5 pakietów.

Strony