Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.01.2019 Dostawa stent-graftów - 4 pakiety
DZP.262.02.2018 Dostawa produktów leczniczych
DZP.262.04.2018 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wapna sodowanego do pochłaniaczy dwutlenku węgla do aparatów do znieczulenia oraz środków do dezynfekcji – 6 pakietów
DZP.262.06.2018 Dostawa fartuchów do przygotowywania cytostatyków, drobnego sprzętu medycznego oraz zestawów do separatora komórkowego – 4 pakiety
DZP.262.100.2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, drenów, obłożeń oraz serwet - 5 pakietów.
DZP.262.100.2018 Dostawa probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań i akcesoria laboratoryjne
DZP.262.101.2017 Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą cytometru przepływowego wyposażonego w trzy lasery
DZP.262.101.2018 Dostawa produktu leczniczego - Ibrutinibum.
DZP.262.10.2018 Dostawa implantów ślimakowych i słuchowych oraz protez głosowych – 3 pakiety
DZP.262.102.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz pojemników transferowych - 4 pakiety

Strony