Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.01.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 100 pakietów
DZP.262.02.2018 Dostawa produktów leczniczych
DZP.262.03.2018 Dostawa produktu leczniczego
DZP.262.05.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego - 2 pakiety
DZP.262.08.2018 Dostawa stentgraftów - 4 pakiety
DZP.262.100.2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, drenów, obłożeń oraz serwet - 5 pakietów.
DZP.262.101.2017 Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą cytometru przepływowego wyposażonego w trzy lasery
DZP.262.102.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz pojemników transferowych - 4 pakiety
DZP.262.103.2017 Dostawa produktów leczniczych 24 pakiety
DZP.262.104.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 5 pakietów

Strony