Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.76.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SP CSK oraz usługi pogotowia dźwigowego
DZP.262.24.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SPCSK oraz usługi pogotowia dźwigowego
DZP/270/126/16 Dostaw specjalistycznego sprzętu kardiologicznego - 2 pakiety
DZP/270/147/16 Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 6 pakietów
DZP.262.21.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 13 pakietów
DZP.262.199.2017 Dostawa aparatów do dializ – 8 szt.
DZP.262.183.2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego w ramach realizacji wniosku inwestycyjnego z rezerwy celowej budżetu Państwa w 2017r. oraz z programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.27.2017 Dostawa artykułów biurowych
DZP.262.64.2017 Dostawa artykułów biurowych
DZP.262.112.2017 Dostawa bielizny szpitalnej jednorazowego użytku oraz specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 9 pakietów.

Strony