Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.48.2018 Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego do SPCSK.
DZP.262.50.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego wraz z dzierżawą urządzeń – 4 pakiety
DZP.262.76.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SP CSK oraz usługi pogotowia dźwigowego
DZP.262.24.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SPCSK oraz usługi pogotowia dźwigowego
DZP/270/147/16 Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 6 pakietów
DZP.262.10.2018 Dostawa implantów ślimakowych i słuchowych oraz protez głosowych – 3 pakiety
DZP.262.21.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 13 pakietów
DZP/2262.18.2019 Dostawa albumin, immunoglobulin specjalistycznych oraz ludzkich normalnych do leczenia wtórnych niedoborów odporności, odrzutów przeszczepów, chorób o podłożu immunologicznym w podziale na 14 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.199.2017 Dostawa aparatów do dializ – 8 szt.
DZP.262.225.2019 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Strony