DZP.262.66.2019

Znak: 
DZP.262.66.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w podziale na 4 części
Uwagi: 
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty