DZP.262.46.2019

Znak: 
DZP.262.46.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny
Uwagi: 
Modyfikacja, zmiana terminu składania ofert na dzień 29.05.2019 r. godz. 9:00