DZP.262.43.2019

Znak: 
DZP.262.43.2019
Przedmiot zamówienia: 
Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w zakresie: sprzęt komputerowy, zestawy do analizy obrazów DICOM wraz z licencjami, oprogramowanie do zaawansowanej analizy ilościowej tomografii komputerowych, integracja z PACS
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf356.18 KB
PDF icon SIWZ.pdf727.48 KB
PDF icon Załącznik 1 do SIWZ.pdf679.59 KB
Plik Załącznik 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx34.16 KB
Office spreadsheet icon Załącznik 2a do SIWZ - Formularz cenowy.xls55 KB
Plik Załącznik 2b Pakiet (część) 1.docx32.86 KB
Plik Załącznik 2b Pakiet (część) 2.docx35.63 KB
Plik Załącznik 2b Pakiet (część) 3.docx41.1 KB
Plik Załącznik 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx53.15 KB
Plik Załącznik 4 Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa.docx25.15 KB
PDF icon Załącznik 5 Wzór umowy.pdf429.82 KB
PDF icon Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia.pdf212.5 KB
PDF icon zmiana_terminu Strona.pdf477.92 KB
PDF icon Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia pismo z 10.06.2019.pdf212.4 KB
PDF icon zmiana_terminu_otwarcia pismo z dnia 10.06.pdf477.93 KB
PDF icon Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia pismo z dnia 13.06.pdf212.41 KB
PDF icon zmiana_terminu_otwarcia pismo z dnia 13.06.pdf478.53 KB
PDF icon Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia pismo z dnia 17.06.pdf212.42 KB
PDF icon zmiana_terminu pismo z 17.06.pdf478.53 KB
PDF icon odpowiedzi do pytań udzielone 21.06.pdf592.34 KB
PDF icon Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia po zmianie.pdf663.54 KB
Plik Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty po zmianie.docx35.75 KB
Office spreadsheet icon Załącznik nr 2a do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie.xls53 KB
Plik Załącznik nr 2b do SIWZ Pakiet (część) 1 Zestawienie parametrów wymaganych i podlegających ocenie po zmianie.docx33.1 KB
Plik Załącznik nr 2b do SIWZ Pakiet (część) 2 Zestawienie parametrów wymaganych i podlegających ocenie po zmianie.docx35.31 KB
Plik Załącznik nr 2b do SIWZ Pakiet (część) 3 Zestawienie parametrów wymaganych i podlegających ocenie po zmianie.docx40.09 KB
PDF icon Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia pismo z 21.06.2019.pdf214.51 KB
PDF icon zmiana_terminu pismo z 21.06.pdf478.54 KB
PDF icon Załącznik do wzoru umowy - RODO.pdf239.61 KB
PDF icon Informacja z otwarcia.pdf620.43 KB
PDF icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf352.42 KB
PDF icon Zawiadomienie o wynikach na stronę.pdf370.47 KB