DZP.262.41.2019

Znak: 
DZP.262.41.2019
Przedmiot zamówienia: 
Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w podziale na 7 części
Uwagi: 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1, 2, 4