DZP.262.35.2019

Znak: 
DZP.262.35.2019
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa drukarek do pracowni histopatologicznej
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 06.06.2019
ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf344.69 KB
PDF icon SIWZ.pdf433.12 KB
PDF icon Zał 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pop.pdf430.02 KB
Plik Zał 2 do SIWZ - Formularz oferty.docx27.12 KB
Office spreadsheet icon Zał 2a do SIWZ - Formularz cenowy.xls40.5 KB
Plik Zał 2b do SIWZ - formularz wymaganych warumków technicznych.docx24.44 KB
Plik Zał 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx45.98 KB
Plik Zał 4 do SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej.docx17.8 KB
PDF icon Zał 5 do SIWZ - Wzór umowy.pdf414.92 KB
PDF icon Załącznik nr 4 do umowy.pdf206.45 KB
PDF icon modyfikacja.pdf468.11 KB
PDF icon Zał 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji.pdf430.52 KB
Plik Zał 2b do SIWZ - formularz wymaganych warumków technicznych po modyfikacji.docx24.58 KB
PDF icon Ogłoszenie nr 540104222 zmiana terminu otwarcia ofert.pdf211.62 KB
PDF icon zmiana_terminu strona.pdf467.11 KB
PDF icon Ogłoszenie nr 540107812 zmiana terminu otwarcia.pdf211.99 KB
PDF icon zmiana_terminu info z dnia 30.05.pdf466.78 KB
PDF icon odpowiedzi do pytań z 27.05.pdf713.27 KB
PDF icon Zał 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie.pdf427.23 KB
Office spreadsheet icon Zał 2a do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie.xls41 KB
Plik Zał 2b do SIWZ - formularz wymaganych warumków technicznych po zmianie.docx24.08 KB
PDF icon Zał 5 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianie.pdf415.05 KB
PDF icon Załącznik nr 4 po zmianie do umowy.pdf206.5 KB
PDF icon Ogłoszenie o zmianie 03.06.2019.pdf30.13 KB
PDF icon zmiana załącznika nr 2 do SWIZ 03.06.2019.pdf474.39 KB
Plik Zał 2 do SIWZ - Formularz oferty po zmianie.docx27.16 KB
PDF icon informacje_z_otwarcia_ofert.pdf302.95 KB
PDF icon informacja_strona_wybór.pdf468.95 KB