DZP.262.155.2018

Znak: 
DZP.262.155.2018
Przedmiot zamówienia: 
Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego – 12 pakietów