DZP.262.150.2017

Znak: 
DZP.262.150.2017
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa sprzętu do tlenoterapii, prowadników diagnostycznych do koronarografii, pojemników transferowych, osprzętu do komory spirometrycznej oraz drobnego sprzętu medycznego – 13 pakietów.