Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.45.2018 Dostawa produktów leczniczych 4 pakiety
DZP.262.18.2018 Dostawa cewników balonowych radiologicznych, zestawów do drenażu przezskórnego oraz specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 3 pakiety
DZP.262.42.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 4 pakiety
DZP.262.38.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego - 9 pakietów
DZP.262.36.2018 Dostawa elektrod do termoablacji i zestawów do nakłucia naczyń – 2 pakiety.
DZP.262.39.2018 Dostawa procesorów dźwięku systemu implantu ślimakowego
DZP.262.22.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów
DZP.262.35.2018 Dostawa zestawów do dializy domowej CADO i ADO – 5 pakietów.
DZP.262.29.2018 Dostawa worków do żywienia pozajelitowego - 6 pakietów
DZP.262.32.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego, kanek Mini-Yankauer oraz osłon na mikroskop – 3 pakiety.

Strony