Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.170.2018 Dostawa środków do mycia powierzchni w SPCSK
DZP.262.165.2018 Dostawa produktu leczniczego Glecaprevirum + Pibrentasvirum
DZP/262.163.2018 Dostawa produktów leczniczych - 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.164.2018 Dostawa dysków SSD do macierzy Fujitsu Eternus DX90 S2 posiadanych przez Zamawiającego.
DZP.262.168.2018 Zakup wyposażenia medycznego – 6 pakietów
DZP.262.156.2018 Dostawa jednorazowych ustników papierowych do spirometru Lungtest, torebek na płyny, papieru do aparatu EKG, igieł iniekcyjnych - 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.158.2018 Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek – 4 pakiety
DZP.262.159.2018 Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek – 3 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.160.2018 Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek - 5 pakietów
DZP.262.161.2018 Dostawa artykułów higienicznych

Strony