Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.09.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli - 5 części Składanie i otwarcie ofert w dniu 26.03.2019 r.
DZP.262.138.2018 Dostawa materiałów szewnych - 4 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
REJZAMPUB/71/2018 Dostawa strzykawek 3-częściowych kompatybilnych z pompami Alaris Wcześniejsze informacje odnośnie postępowania na stronie: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html?start=11
REJZAMPUB/84/2018 Dostawa produktów leczniczych dla SPDSK w Warszawie Wcześniejsze informacje odnośnie postępowania na stronie: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
DZP.262.03.2019 Dostawa produktu leczniczego - Nusinersenum
DZP.262.04.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego – 6 pakietów zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP.262.137.2018 Dostawa produktów leczniczych 112 pakietów
DZP.262.01.2019 Dostawa stent-graftów - 4 pakiety
DZP.262.139.2018 Dostawa siatek przepuklinowych, materiałów hemostatycznych, materiałów opatrunkowych – 23 pakiety
DZP.262.174.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów

Strony