Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.82.2018 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej – 6 pakietów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Ministerstwa Zdrowia – programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.
DZP.262.97.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 2 pakiety
DZP.262.74.2018 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, ciała pacjenta przed zabiegami, oczyszczania i nawilżania ran oraz mycia i dezynfekcji powierzchni szpitalnych, kaczek, basenów i endoskopów – 13 pakietów
DZP.262.91.2018 Dostawa produktów leczniczych 7 pakietów
DZP.262.95.2018 Dostawa produktu leczniczego - Sofosbuvirum + Velpatasvirum.
DZP.262.92.2018 Dostawa elektrod do neuromonitoringu wraz z dzierżawą urządzenia
DZP.262.79.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz dzierżawa generatora do cięcia i koagulacji – 12 pakietów
DZP.262.87.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 14 pakietów.
DZP.262.89.2018 Dostawa stentgraftów - 4 pakiety
DZP.262.94.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego wraz z dzierżawą aparatów do terapii nerkozastępczej – 5 pakietów

Strony