Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia
DZP.262.22.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych, odczynników do diagnostyki in vitro, akcesoriów laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych - 19 pakietów
DZP.262.32.2017 Dostawa produktów leczniczych 12 pakietów
DZP.262.26.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 4 pakiety
DZP.262.27.2017 Dostawa artykułów biurowych
DZP.262.20.2017 Dostawa odczynników do prowadzenia elektroforezy w krwi i surowicy krwi, immunofiksacji w surowicy krwi, moczu i płynie mózgowo rdzeniowym wraz z dzierżawą urządzeń
DZP.262.23.2017 Dostawa markerów chirurgicznych i sprzętu laparoskopowego – 2 pakiety.
DZP.262.24.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SPCSK oraz usługi pogotowia dźwigowego
DZP.262.17.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego - 2 pakiety
DZP.262.14.2017 Dostawa implantów pniowych oraz ślimakowych – 2 pakiety
DZP.262.15.2017 Dostawa sprzętu endoskopowego – 5 pakietów

Strony