Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.132.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów
DZP.262.121.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 16 pakietów.
DZP.262.131.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 11 pakietów
DZP.262.114.2018 Dostawa sprzętu medycznego - 10 pakietów
DZP.262.125.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego, sprzętu endoskopowego i zestawów do punkcji jamy opłucnej – 8 pakietów.
DZP.262.135.2018 Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej celem poprawy jakości świadczeń w zakresie przeszczepiania narządów oraz remonty pomieszczeń w SPCSK – 2 pakiety.
DZP.262.129.2018 Dostawa produktów leczniczych - 2 pakiety
DZP.262.128.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - 4 pakiety
DZP.262.126.2018 Dostawa protezy ubytku kości czaszki projektowanej na indywidualne zamówienie Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.113.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych - 9 pakietów

Strony