Kontakt

Dział Zamówień Publicznych SP CSK

Adres:
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
Blok B, parter, od strony ul. Żwirki i Wigury

Biuro:
tel. 22-599-1702
fax. 22-599-1714

Kierownik Działu:
Beata Kierzkowska
tel. 22-599-1701

Dane firmy:
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS 0000073036; NIP 522 00 02 529; REGON 000 288 975