Kontakt

Dział Zamówień Publicznych SP CSK

Adres:
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
Blok C od strony ul. Żwirki i Wigury

Biuro:
tel. 22-599-1705
fax. 22-599-1714

Kierownik Działu:
Beata Kierzkowska
tel. 22-599-1701