Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.84.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 4 pakiety
DZP.262.88.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 3 pakiety
DZP.262.90.2018 Usługa całodobowego utrzymania czystości - 2 pakiety
DZP.262.71.2018 Dostawa produktów leczniczych - 64 pakiety
DZP.262.86.2018 Dostawa produktów leczniczych - 2 pakiety.
DZP.262.69.2018 Dostawa narzędzi chirurgicznych oraz laparoskopowych - 5 pakietów
DZP.262.73.2018 Dostawa produktów leczniczych - 18 pakietów
DZP.262.85.2018 Dostawa produktu leczniczego - Ibrutinibum
DZP.262.67.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu – 2 pakiety
DZP.262.78.2018 Dostawa zestawów do dializy domowej CADO i ADO – 3 pakiety.

Strony