Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia
DZP.262.48.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego.
DZP.262.61.2017 Dostawa pomp insulinowych - 2 pakiety
DZP.262.64.2017 Dostawa artykułów biurowych
DZP.262.51.2017 Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego do SPCSK
DZP.262.52.2017 Dostawa filtrów powietrza do urządzeń wentylacyjnych - 2 pakiety
DZP.262.58.2017 Dostawa sprzętu laparoskopowego
DZP.262.49.2017 Dostawa produktów leczniczych 16 pakietów
DZP.262.41.2017 Dostawa koszulek transeptalnych i specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego – 3 pakiety.
DZP.262.37.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego oraz fartuchów - 4 pakiety
DZP.262.40.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego - 6 pakietów

Strony