Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
REJZAMPUB/62/2018 Dostawa materiałów opatrunkowych dla SPDSK w Warszawie Unieważnienie postępowania w Pakietach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44
DZPUCK.262.002.2020 Zakup i dostawa wyrobów medycznych do zabiegów terapii ciągłej nerkozastępczej wraz z dzierżawą 9 aparatów do trzech lokalizacji UCK WUM
DZPUCK.262.022.2020 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp. Składanie ofert: do dnia 24.01.2020 r. do godz. 10.00 Informacja z otwarcia ofert
DZPUCK.262.010.2020 Rozbudowa plikowej macierzy dyskowej i systemu pamięci centralnej na potrzeby diagnostyki obrazowej
DZP.262.161.2019 Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej wraz z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacyjnej do obiektów UCK WUM
DZP.262.224.2019 Dostawa zestawu laparoskopowego z wyposażeniem, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
DZP.262.225.2019 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
DZP.262.186.2019 Usługa opieki serwisowej i gwarancyjnej oraz usługa opieki konsultacyjnej nad systemem Simple.ERP użytkowanym w UCK WUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZP.262.192.2019 Nadzór autorski i usługa serwisu systemu InfoMedica/AMMS.
DZP.262.216.2019 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Strony