Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.35.2019 Dostawa drukarek do pracowni histopatologicznej
DZP.262.41.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w podziale na 7 części Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1, 2, 4
DZP.262.56.2019 Dostawa i montaż sprzętu oraz mebli w podziale na 4 części
DZP/88/IJ/2018 Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem:http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1633
DZP.262.47.2019 Dzierżawa aparatu do wykonywania badań urodynamicznych wraz ze sprzętem jednorazowego użytku zabezpieczającym wykonanie 480 badań przez okres 12 miesięcy
DZP.262.45.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy immunoglobulin. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.46.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny
DZP.262.34.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy immunoglobulin w podziale na 2 części. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP/100/KT/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego do dializ Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1651
DZP.262.04.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego – 6 pakietów

Strony