Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia
DZP.262.106.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - 15 pakietów
DZP.262.114.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora – 2 pakiety
DZP.262.97.2017 Dostawa elektrod podtwardówkowych
DZP.262.108.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 2 pakiety.
DZP.262.111.2017 Dostawa zestawów do nakłucia tętnicy udowej i promieniowej oraz mikrocewników do zabiegów angioplastyki - 2 pakiety
DZP.262.107.2017 Dostawa staplerów, sprzętu laparoskopowego oraz drobnego sprzętu medycznego - 8 pakietów
DZP.262.104.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 5 pakietów
DZP.262.105.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - 3 pakiety
DZP.262.102.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz pojemników transferowych - 4 pakiety
DZP.262.92.2017 Dostawa protez oraz cewników balonowych do kontrapulsacji – 6 pakietów

Strony