Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.179.2017 Dostawa zestawu MitraClip
DZP.262.163.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiochirurgicznego - 6 pakietów
DZP.262.168.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych - 4 pakiety
DZP.262.171.2017 Dostawę sprzętu i aparatury medycznej – 3 pakiety w ramach realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetowych oraz programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.
DZP.262.172.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej - 7 pakietów w ramach realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetowych oraz programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia
DZP.262.173.2017 Dostawa skanera rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń.
DZP.262.174.2017 Dostawa myjni dezynfektorów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.159.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych - 5 pakietów
DZP.262.167.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego – 2 pakiety.
DZP.262.170.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego

Strony