Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia
DZP.262.83.2017 Dostawa wierteł i frezów do specjalistycznych wiertarek szybkoobrotowych - 3 pakiety.
DZP.262.86.2017 Usługa znakowania radiofarmaceutyków oraz dostawa zestawu pomocniczego do znakowania - 2 pakiety
DZP.262.87.2017 Dostawa sprzętu medycznego do dializ - 3 pakiety
DZP.262.90.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz kaniul dotętniczych - 3 pakiety
DZP.262.84.2017 Dostawa protez naczyniowych i łat do rekonstrukcji wewnątrzsercowych i naczyniowych - 4 pakiety
DZP.262.85.2017 Dostawa produktów leczniczych 30 pakietów
DZP.262.89.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SPCSK oraz usługi pogotowia dźwigowego
DZP.262.82.2017 Dostawa protez ruchomych kręgosłupa, klatek międzytrzonowych oraz implantów międzytrzonowych – 4 pakiety.
DZP.262.79.2017 Usługa całodobowego utrzymania czystości
DZP.262.80.2017 Dostawa immunoglobulin - 2 pakiety

Strony